logo stichting mensen voor de aarde

Over ons

Bestuur

Bestuursleden van de Stichting zijn:

Wouter Kamphuis, voorzitter
Joke Kluit, secretaris
Age Douwes, penningmeester
Kathinka Kamphuis, lid
Cecile van Gent, lid

De bestuursleden werken geheel onbezoldigd.

Lees hier de Statuten van Stichting Mensen voor de Aarde(.pdf)

land